← Novinky

Pěkné Prázdniny 2018

Ahoj. Přihlášení na Pěkné prázdniny 2018 proběhlo dle očekávání (31 vteřin a bylo naplněno). Jediné, co se nepovedlo, je přihlášení neregistrovaných závodníků. Těch se tedy tyto řádky netýkají a přečtou si doporučení až dole. Seznam přihlášených spolu s částkou za startovné je v tabulce v příloze.

Jelikož ještě není rozhodnuto, zda bude v rámci Pěkných prázdnin 2018 Magdin camp, tak uvažujme, pro otázku ubytování, jako by nebyl uspořádán. Kdo si přesto přeje tam spát ve vlastním stanu, tak ať tento požadavek dopíše v našem přihláškovém systému do poznámky ke své přihlášce a zároveň uhradí ubytovné spolu se startovným. Ubytovné pro kategorie HD14 a mladší je 100,– a pro ostatní je to 150,–.

Startovné spolu s případným poplatkem za ubytování uhraďtě nejpozději do 21.6.2018 na účet číslo 2900598852/2010, variabilní symbol 3333. Do poznámky napište, za koho platíte. Kdo nebude mít ve stanoveném termínu zaplaceno, toho odhlásíme.

Pro tyto závody platí ještě toto pravidlo: Tyto závody nejsou oddílovou akcí (s výjimkou Magdina campu, který není ještě jistý). Takže se vlastně na ně přihlašuje každý sám za sebe. Oddíl jenom technicky zajišťuje hromadné přihlášení na závod a hromadné zaplacení startovného, aby pořadatel jednak neměl problémy při zpracování přihlášek a jednak je vždy vyžadována prezentace za celý oddíl najednou. Neexistuje tedy žádný vedoucí výpravy, který by zodpovídal za jednotlivé přihlášené členy oddílu.

To znamená, že s účastí všech nezletilých závodníků musí souhlasit jejich zákonní zástupci. Prakticky to bude probíhat tak, že do 21.6.2018 musí přijít Dušanovi (novotny.dusan@seznam.cz), který přihlášku a platby zpracovává, mail od rodičů nezletilého závodníka, že s přihláškou souhlasí a že jsou si vědomi, že nezletilý závodník (-ce) se zúčastní akce na vlastní riziko a oddíl za něj po celou dobu konání sportovní akce nepřebírá odpovědnost. Bez tohoto prohlášení bude závodník odhlášen. Pokud se takovýto závodník přihlásí sám mimo náš přihláškový systém, je to jeho riziko a oddíl za něj rovněž nepřebírá odpovědnost. Pokud se rodiče nezletilého závodníka akce zúčastní, tak ať toto sdělí též Dušanovi (novotny.dusan@seznam.cz), tedy že za něj budou zodpovídat sami.

Pro náhradníky (neregistrovaní v oddílu TJN): Zpravidla pořadatel vypíše tréninkové a příchozí katergorie, na které je možnost se dohlásit na místě (na prezentaci). Ubytovné si můžete přihlásit spolu s přihlášeným synem, rodičem, sourozencem a vždy před závody se přihlásit a zaplatit treninkovou (příchozí) trať.

Přeji hezký den.

Duška s Karlem

Dušan Novotný | 13.6.2018


Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář.


Přidávání komentářů je dočasně vypnuté.