← Novinky

Velikonoce ve skalách 2019

Ahoj všichni, ačkoli se zdá, že jarní závody jsou ještě daleko, již 3.3.20019 končí první nejlevnější termín přihlášek na Velikonoce ve skalách 2019 (OOB Kotlářka, 19.-21.4.2019). Náš oddíl na tyto závody zajišťuje hromadnou přihlášku, ale podle oddílových pravidel, nehradí startovné, proto si jej musí zájemci uhradit sami. Systém bude stejný jako doposud:

přihlásíte se v oddílovém přihláškovém systému běžným způsobem
startovné, které si sami vypočítáte dle rozpisu, zašlete na pomocný oddílový účet 2900598852/2010, variabilní symbol 1111, do poznámky jméno.
kdo nebude mít zaplaceno, toho nepřihlásíme
oddílová uzávěrka přihlášek a plateb je 24.2.2019 do 24.00 hod.
tato společná přihláška se týká jen prvního přihláškového termínu, po tomto datu se již musíte hlásit sami dle instrukcí v rozpisu. Nezapomeňte zaplatit startovné, aby nebyly problémy při presentaci.

Tyto závody nejsou oddílovou akcí. Takže se vlastně na ně přihlašuje každý sám za sebe. Oddíl jenom technicky zajišťuje hromadné přihlášení na závod a hromadné zaplacení startovného, aby pořadatel jednak neměl problémy při zpracování přihlášek a jednak je vždy vyžadována prezentace za celý oddíl najednou. Neexistuje tedy žádný vedoucí výpravy, který by zodpovídal za jednotlivé přihlášené členy oddílu.To znamená, že s účastí nezletilých závodníků musí souhlasit jejich zákonní zástupci. Prakticky to bude probíhat tak, že zároveň s přihláškou do našeho systému, musí přijít Dušanovi Novotnému, který přihlášku zpracovává, mail od rodičů nezletilého závodníka, že s přihláškou souhlasí a že jsou si vědomi, že nezletilý závodník/závodnice se zúčastní akce na vlastní riziko a oddíl za něj po celou dobu konání sportovní akce nepřebírá odpovědnost. Bez tohoto prohlášení nebude závodník přihlášen. Pokud se takovýto závodník přihlásí sám mimo náš přihláškový systém, je to jeho riziko a oddíl za něj rovněž nepřebírá odpovědnost.Pokud se rodiče nezletilého závodníka akce zúčastní, tak samozřejmě není potřeba posílat žádné prohlášení. Zodpovídají za něj sami.

Zdravíme

Karel Böhm ve spolupráci s Dušanem Novotným

Dušan Novotný | 5.2.2019


Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář.


Přidávání komentářů je dočasně vypnuté.